ADEB-VBA België bouwt 1936-2016

30,00€

Auteur : een collectief van specialisten en figuren uit de bouwsector.

Uitgave : december 2015
Formaat : 30,5 cm x 23 cm
Aantal pagina : 224
Verbonden
Gewicht : 1,300 Kg
Isbn : 978-2-87143-312-5
Wettelijk depot : D/2015/1802/12

Het boek is een boeiende, nog nooit gepubliceerde en rijk geïllustreerde reis doorheen de grote werken in België en in het buitenland, voornamelijk gebouwd door leden van de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (ADEB-VBA). De Vereniging, opgericht in 1936 net na de crisis van 1929, streeft dan naar een betere beroepsstructuur en naar het ontwikkelen van belangrijke werken, generatoren van werkgelegenheid in België en buitenlands. Tachtig jaren later getuigen de duizende opgeleverde werven het voltooien van de doelstelling.
Het boek, overvloedig geïllustreerd, wordt verdeeld in 10 delen die, vanaf de stichting, door de jaren heen loopt : van het Plan van de Arbeid tot het Marschallplan, de wederopbouw of het « Belgisch mirakel », Expo 58, het gouden tijdperk van de openbare werken, honderd jaren burelen, ontwerptechnologie in de bouwwereld, restauratie van het bouwkundige erfgoed, de overgang naar de euro, duurzaamheid en ecologie, de toekomst.

Un voyage passionnant et inédit emmène le lecteur à travers les grands travaux réalisés en Belgique et à l’étranger, principalement par les entreprises membres de l’Association Des Entrepreneurs Belges de Grands Travaux (ADEB-VBA). Fondée en 1936 au sortir de la crise de 1929, l’association avait pour objectif de mieux structurer la profession et de développer des grands travaux générateurs d’emplois en Belgique et à l’étranger. Quatre-vingts ans après sa création, son objectif a été largement atteint comme en témoignent les milliers de chantiers menés à bien.
Le livre, abondamment illustré, est découpé en 10 sections qui parcourent les époques depuis sa fondation: du Plan du Travail au plan Marshall, la reconstruction ou le « miracle belge », l’Expo 58, l’âge d’or des travaux publics, cent ans de bureaux, l’ordinateur prend la relève, la restauration des bâtiments anciens, le passage à l’euro, l’écodurabilité, le futur.