Renaat Braem — Architect Francis Strauven

11,00€

Francis Strauven

320 pagina’s, 250 zwart-wit en kleurenillustraties
formaat: 21 x 19 cm
ISBN: 2-87143-016-0

Als Renaat Braem (1910) gedurende geruime tijd als de belangrijkste exponent van de moderne architectuur in België beschouwd werd, dan is dit niet alleen op grond van de markante bouwwerken welke hij tot stand bracht, maar evenzeer vanwege de ideologische reflexie en stellingnamen waarmee hij zijn praktijk voortdurend heeft begeleid. Als lid van CIAM en bewonderaar van Le Corbusier, bij wie hij in de jaren ’30 stage deed, zocht hij diens Ville Radieuse-concept in de loop van zijn ruim 50-jarige praktijk op Vlaamse bodem te enten, en overeenkomstig zijn eigen socialistische maatschappijopvatting te interpreteren.