Plezieroorden — Brussel 1900-2000

23,00€

208 pagina’s, 225 zwart-wit en kleurenillustraties
formaat : 24 x 21 cm
drietalige uitgave : Frans, Nederlands, Engels
ISBN 2-87143-105-1

Dat er in België graag gefeest wordt weet iedereen.
Alles begint in september 1831 met een opstand in een park, de uitvinding van een vlag en van een lied oom zich erbij aan te sluiten.
In België kan het feest niet anders dan tribaal zijn. De straat, het café, het bier brengen de mensen bij elkaar. Alles wordt uigelegd bij het heffen van een glas. Het feest is verscheiden, overvloedig, en zoekt snel permanente plaatsen op, weg van de kou, weg van het natte Belgische weer. De architectuur van de plezieroorden voorziet in die behoefte. Zij ontleent haar inspiratie aan de tijdgeest.
In dit rijk geïllustreerd boek komen al deze oorden aan bod –cafés, restaurants, tavernes, hotels, feestzalen, dancings-cabarets, jazzclubs, wereldtentoonstellingen, bioschopen en cybertheater…– vluchtige ontmoetingspleken die bijdragen tot de gezlligheid.